(le Nov.2006)
HINO TEAM SUGAWARAEUROMILHOES-DAKAR 2007

HINO RANGER #1

HINO RANGER  #1 catégorie:1(CAMION 4x4)

Pilote : Yoshimasa SUGAWARA
[PROFIL de Tonton]
24 Dakar / 1 Paris-Moscou-Pékin
6 Rallyes des Pharaons / 5 Rallyes de Mongolie
Co-Pilote : Katsumi HAMURA
7 Dakar / 1 Paris-Moscou-Pékin

HINO RANGER #2 HINO RANGER  #2 catégorie:1(CAMION 4x4)

Pilote : Teruhito SUGAWARA
8 Dakar / 2 Rallyes de Mongolie
2 Rallyes des Pharaons
Championnat du Japon en Buggy
Co-Pilote : Seiichi SUZUKI
11 Dakar / 2 Rallyes des Pharaons / 1 Rallye d'Australie
4 Rallyes de Mongolie
Co-Pilote : Akira KOISHIZAWA
1 tunisie / 2 Rallyes de Mongolie
Mécanicien (HINO Motors.)
Kei SATO Koji YAMAMOTO Koshin KITAMURA
Akihiro YAMAGUCHI Hiroyuki SAKATA Yuji YOSHIOKA
Véhicules d'assistance
HINO PROFIA

Pilote : Bayarchuluun DUINKHARJAV


<<<Retour